No 01.10.2021. – 31.12.2021. katrai personai, kurai ir spēkā esoša pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgai, krīzes situācijā esošai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, ir iespēja saņemt papildus pārtikas komplektu, neraugoties uz to, vai izziņa spēkā vienā, divos mēnešos vai visu ceturksni.

Mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 EUR. Tas darīts ar mērķi, lai atbalstītu zemu ienākumu mājsaimniecības situācijā, kad Latvijā tiek prognozēts cenu kāpums resursiem, loģistikas pakalpojumiem un izrietoši – pārtikai. Minētajā situācijā palielinās nepieciešamība nekavējoši un elastīgi nodrošināt cilvēku pamatvajadzības: mazināt nenodrošinātību ar pārtiku.