Specializētās darbnīcas

Strādājam
Darba dienās no plkst. 9:00-17:00

Jautājiet par pakalpojumu

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
✆ 67133044
✆ 29414710
✉ [email protected]
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012
Atrašanās vieta kartē

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
Specializētās darbnīcas vadītāja
✆ 67133044
✆ 29414710
✉ [email protected]

Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 10:00-13:00
Trešdiena 14:00-17:00
Piektdiena 10:00-13:00

Inese Grišāne
Arodapmācības amata speciāliste
✆25757586
✉ [email protected]

Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 14:00-17:00
Trešdiena 10:00-13:00
Piektdiena 11:30-13:30

Pakalpojuma mērķis

Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošina speciālistu atbalstu personām darbspējīgā vecumā darba un sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Specializēto darbnīcu pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti šādi pakalpojumi

  • ēdināšana (vienu reizi dienā) vai iespēja uzturā lietot paša pagatavotu ēdienu;
  • nodarbības aroda prasmju un iemaņu apguvei un uzturēšanai;
  • sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas;
  • sociālo prasmju un sadzīves iemaņu attīstīšana, uzturēšana, pilnveidošana, kustību uzturēšana un attīstību veicinošas,
  • relaksējošas individuālās vai grupu nodarbības;
  • klientu informēšanas un izglītošanas pasākumi;
  • brīvā laika pasākumi

Mūsu speciālisti

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
Specializētās darbnīcas vadītāja

Inga Pučko
Sociālā darbiniece

Inese Grišāne
Arodapmācības amata speciāliste

Kristīna Kurjanoviča
Sociālais rehabilitētājs

Maira Šteinerte
Mākslas terapeite

Elga Blūzmane
Mūzikas terapeite

Sandra Sebre
Kustību terapeite

Kā var saņemt pakalpojumu?

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu specializēto darbnīcu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietai tuvāk esošajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā  centrā. RSD informatīvais tālrunis 67105048

Kādi dokumenti ir nepieciešami lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu specializēto darbnīcu pakalpojumu

  • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
  • Ģimenes ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli, norādot funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesamību

Klients pirms dokumentācijas noformēšanas un pakalpojuma saņemšanas specializētajās darbnīcās var pavadīt 1-5 dienas, lai pārbaudītu savas spējas specializētajās darbnīcās.

Maksa par pakalpojumu

Atbilstošās mērķa grupas klientiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Rīgas pašvaldība, specializēto darbnīcu pakalpojums ir BEZMAKSAS. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo stāvokli