Humānā palīdzība

Rita Šterna
Laktas iela 8 K-1, Rīga LV-1013 ? karte
✆ 67339190
svjp@apollo.lv

Sadarbībā ar Johanniter-Unfall-Hilfe (Hamburga, Vācija) jau vairāk kā 20 gadus Rīgā un Latvijā nodrošinām humānās palīdzības apģērbus un apavus cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās vai neierastā situācijā.

Mūsu humānās palīdzības centra noliktavā mantas tiek pāršķirotas un uzsāk savu ceļu pie cilvēkiem, kuriem tās ir nepieciešamas.

Mantas, kuras ziedosi ir jābūt izmazgātām un labā stāvoklī !