Mazā Saulessvece bērniem

Jautājiet par pakalpojumu

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
✆ 67133044
✉ [email protected]
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012
Atrašanās vieta kartē

Pakalpojumu nodrošinām vasaras periodā, no 1. jūnija līdz 31.augustam, darba dienās no plkst.: 9:00 – 17:00.

Piedāvājam sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem un/vai psihiskiem traucējumiem, vecumā no 7-18 gadiem.

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
Vadītāja
✆ 67133044

Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 10:00 – 13:00
Trešdiena 14:00 – 17:00
Piektdiena 10:00 – 13:00

Piedāvājam

 • bērnu veselības un funkcionālajam stāvoklim atbilstošu aprūpi
 • asistēšanu pašaprūpē un citās ikdienas aktivitātēs
 • izzinošu brīvā laika pavadīšanu
 • atbilstoši interesēm un vajadzībām dažādu speciālistu – sociālā darbinieka, psihologa, rehabilitētāja, speciālā pedagoga konsultācijas
 • radošās un interešu nodarbības
 • fiziskās aktivitātes

Kā var saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietai tuvāk esošajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā.

Kādi dokumenti ir nepieciešami lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu dienas aprūpes centra pakalpojumu

 • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
 • ģimenes ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u) par bērna veselības stāvokli
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija
 • rehabilitētāja slēdziens, kurā noteikti rehabilitācijas pasākumi
 • ergoterapeita atzinums