Vasaras nometne bērniem

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012 ? karte
✆ 67133044
svjp@apollo.lv

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

SpeciālistsPieņemšanas laiks
  Vadītāja Melānija Grundšteina-Gruzdiņa Pirmdiena 1000 – 1300
Trešdiena 1400 – 1700
Piektdiena 1000 – 1300

Pakalpojumu nodrošinām vasaras periodā, no 1. jūnija līdz 31.augustam, darba dienās no plkst.: 9:00 – 17:00.

Piedāvājam sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem un/vai psihiskiem traucējumiem, vecumā no 7-18 gadiem.

Piedāvājam

 • bērnu veselības un funkcionālajam stāvoklim atbilstošu aprūpi
 • asistēšanu pašaprūpē un citās ikdienas aktivitātēs
 • izzinošu brīvā laika pavadīšanu
 • atbilstoši interesēm un vajadzībām dažādu speciālistu – sociālā darbinieka, psihologa, rehabilitētāja, speciālā pedagoga konsultācijas
 • radošās un interešu nodarbības
 • fiziskās aktivitātes

Kā var saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietai tuvāk esošajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā.

Kādi dokumenti ir nepieciešami lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu dienas aprūpes centra pakalpojumu

 • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
 • ģimenes ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u) par bērna veselības stāvokli
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija
 • rehabilitētāja slēdziens, kurā noteikti rehabilitācijas pasākumi
 • ergoterapeita atzinums