Individualizētais aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Jautājiet par pakalpojumu

Linda Mortuzāne
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012
Atrašanās vieta kartē
✆ 27804244
✉ gimenes.asistents@svjp.lv

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

Linda Mortuzāne
Individualizētā aprūpes mājās pakalpojuma koordinators
✆ 27804244

Pieņemšanas laiks
Otrdiena 10:00 – 17:00
Trešdiena 10:00 – 17:00

Pakalpojuma mērķis

Individualizētais aprūpes mājās pakalpojums ietver bērna ar funkcionāliem traucējumiem individuālu aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērna dzīvesvietā. Ģimenei tiek dota iespēja pakalpojuma sniedzēju izvēlēties pēc individuālām vajadzībām, izmantojot pašvaldības līdzmaksājumu (vaučeru), kas noteikts līdz 610 euro apmērā mēnesī

Kas var saņemt pakalpojumu

  • Bērni ar funkcionāliem traucējumiem no dzimšanas brīža līdz 20 gadu vecumam.

Kā var saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu individualizēto aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nepieciešami dokumenti:

  • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums