Ģimenes asistents

Jautājiet par pakalpojumu

Linda Mortuzāne
✆ 27804244
✉ [email protected]
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012
Atrašanās vieta kartē

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

Linda Mortuzāne
Ģimenes asistentu koordinators

Pieņemšanas laiks
Otrdiena 10:00 – 17:00
Trešdiena 10:00 – 17:00

Pakalpojuma mērķis

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai (ģimenei) atbalstu un palīdzību mājokļa, nodarbinātības, izglītības, atkarību, veselības problēmu risināšanā, sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanā, kā arī bērnu aprūpē un audzināšanā.

Pakalpojums tiek sniegts

  • jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, līdz 24 gadu vecumam;
  • personām bez noteiktas dzīvesvietas;
  • ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē
  • personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • personām ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem.

Kā var saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV-1010.

RSD informatīvais tālrunis izziņām: 80005055, 67105048

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu ģimenes asistenta pakalpojumu, nepieciešamie dokumenti

  • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
  • Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem