Ģimenes asistents

Linda Mortuzāne
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012 ? karte
✆ 27804244
gimenes.asistents@svjp.lv

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

SpeciālistsPieņemšanas laiks

Ģimenes asistentu koordinators

Linda Mortuzāne

Otrdiena    1000 – 1700

Trešdiena     1000 – 1700


Pakalpojuma mērķis

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai (ģimenei) atbalstu un palīdzību mājokļa, nodarbinātības, izglītības, atkarību, veselības problēmu risināšanā, sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanā, kā arī bērnu aprūpē un audzināšanā.

Pakalpojums tiek sniegts:

  • jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, līdz 24 gadu vecumam;
  • personām bez noteiktas dzīvesvietas;
  • ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē
  • personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • personām ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem.

Kā var saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV-1010.

RSD informatīvais tālrunis izziņām: 80005055, 67105048

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu ģimenes asistenta pakalpojumu, nepieciešamie dokumenti:

  • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
  • Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem