Aprūpe mājās

Jautājiet par pakalpojumu

Ilze Deksne
✆ 67378942
✆ 22026773
✉ aprupe.svjp@inbox.lv
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012
Atrašanās vieta kartē

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

Ilze Deksne 
Aprūpes mājās nodaļas vadītāja
✆ 67378942

Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 13:00 – 17:00
Otrdiena 09:00 – 13:00
Trešdiena 09:00 – 13:00
Ceturtdiena 12:00 – 17:00

Beata Frīdenberga
Aprūpes mājās nodaļas vadītājas vietniece
✆ 67378942
✆ 22026773

Pieņemšanas laiks
Darba dienās 09:00 – 17:00

Pakalpojuma mērķis

Aprūpe mājās pakalpojuma mērķis ir nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu personām viņu dzīvesvietā, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Pakalpojums sniedz iespēju personai dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē un saņemt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim

Kas var saņemt pakalpojumu

Personas, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību
personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību
bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi

Aprūpes mājās pakalpojums nodrošina

Personas aprūpi

 • personīgās higiēnas nodrošināšanu
 • rūpes par izskatu
 • palīdzību nomazgāties
 • palīdzību tualetes apmeklēšanā
 • pozicionēšanā gultā
 • palīdzību apģērbjoties/noģērbjoties
 • ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu mājās
 • ēdināšanu
 • ēdiena gatavošanu vai palīdzību ēdiena gatavošanā

Ikdienas mājas darbus un palīdzību sadzīvē

 • pārtikas produktu, medikamentu un citu nelielu pirmās nepieciešamības preču
 • pirkšanu un piegādi mājās
 • dzīvojamo telpu uzkopšanu (grīdu mazgāšanu)
 • dzīvokļa īres un komunālo maksājumu veikšanu
 • ūdens ienešanu/iznešanu
 • kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu u.c.
  starpnieka pakalpojumus, lai noformētu citus sociālos pakalpojumus

Kā var saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietai tuvāk esošajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā RSD informatīvais tālrunis izziņām 80005055, 67105048

Kādi dokumenti nepieciešami lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu Aprūpe mājās pakalpojumu

 • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
 • aizpildīta un iesniegta iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo  traucējumu veidu un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību, atbilstoši MK noteikumu Nr. 138. punktam 10
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā vēlas saņemt persona ar invaliditāti