Aprūpe mājās

Ilze Deksne
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012 ? karte
✆ 67378942
✆ 22026773
aprupe.svjp@inbox.lv

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

SpeciālistsKontaktinformācijaPieņemšanas laiks
Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

Ilze Deksne 

67378942Pirmdiena  13:00 – 17:00
Otrdiena      09:00 – 13:00
Trešdiena     09:00 – 13:00
Ceturtdiena  12:00 – 17:00
Aprūpes mājās nodaļas vadītājas vietniece

Lāsma Fiļipčika 

67378942

22026773

Darba dienās 09:00 – 17:00

Pakalpojuma mērķis

Aprūpe mājās pakalpojuma mērķis ir nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu personām viņu dzīvesvietā, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Pakalpojums sniedz iespēju personai dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē un saņemt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim

Kas var saņemt pakalpojumu

  • personas, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību
  • personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību
  • bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi

Aprūpes mājās pakalpojums nodrošina

1. Personas aprūpi

personīgās higiēnas nodrošināšanu
rūpes par izskatu
palīdzību nomazgāties
palīdzību tualetes apmeklēšanā
pozicionēšanā gultā
palīdzību apģērbjoties/noģērbjoties
ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu mājās
ēdināšanu
ēdiena gatavošanu vai palīdzību ēdiena gatavošanā

2. Ikdienas mājas darbus un palīdzību sadzīvē

pārtikas produktu, medikamentu un citu nelielu pirmās nepieciešamības preču pirkšanu un piegādi mājās
dzīvojamo telpu uzkopšanu (grīdu mazgāšanu)
dzīvokļa īres un komunālo maksājumu veikšanu
ūdens ienešanu/iznešanu
kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu u.c.
starpnieka pakalpojumus, lai noformētu citus sociālos pakalpojumus

Kā var saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietai tuvāk esošajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā RSD informatīvais tālrunis izziņām 80005055, 67105048

Kādi dokumenti nepieciešami lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu Aprūpe mājās pakalpojumu

  • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
  • aizpildīta un iesniegta iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
  • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību
  • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem
  • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā vēlas saņemt persona ar invaliditāti