Atsaucoties uz Harkovas apgabala veselības aprūpes departamenta (Харьковская областная государственная администрация Департамент охраны здоровья) Harkovas kara hospitāļa lūgumu sniegt palīdzību un atbalstu, Biedrība “Svētā Jāņa Palīdzība” 07.03. 22 ir nokomplektējusi un nosūtījusi Humānās palīdzības kravu ar medikamentiem un medicīnas precēm 24 eiropalešu apjomā uz Ukrainu, Harkovas kara hospitāli, kurš nodrošina medicīnisko palīdzību Harkovas, Poltovas un Sumskas apgabalos.