Vēsture

“Svētā Jāņa Palīdzība” /die Johanniter/ ir viena no vadošajām palīgorganizācijām pasaulē un tai ir tradīcijām bagāta vēsture. Jau 1099. gadā Svētā Jāņa ordenis Jeruzalemē nodibināja hospitāli, kurā tika aprūpēti slimi un veci svētceļnieki. Svētā Jāņa ordeņa misija – palīdzēt līdzcilvēkiem –  joprojām ir “Svētā Jāņa Palīdzības” pamatideja.

Organizācijas simbols vairāk kā 800 gadus  ir – uz sarkana fona balts astoņstaru krusts, kurš vēsta par organizācijas darbības būtību :

  • palīdzība
  • atbalsts
  • taisnīgums
  • godīgums
  • ticība
  • miers
  • iejūtība
  • pieticība


Latvijā “Svētā Jāņa Palīdzība” tika nodibināta 1993. gada 8. martā, lai gan faktiski Johanniter birojs Rīgā sāka darboties jau 1991. gada pavasarī, kad pēc janvāra notikumiem , Johanniter Unfall – Hilfe no Hamburgas nogādāja Latvijā pirmās humānās palīdzības kravas ar apģērbiem, apaviem, medikamentiem un pārsienamajiem materiāliem.

1992. gadā tiek uzsākta Pirmās palīdzības pasniedzēju apmācība.

1995. gadā sadarbībā ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām un brīvprātīgajiem, humānās palīdzības un medikamentu sadales punkti tiek atvērti arī citos Latvijas reģionos. Tiek sniegta palīdzība slimnīcām, pansionātiem un bērnu namiem.

Sekojot organizācijas misijai, sākot ar pirmo biedrības Svētā Jāņa Palīdzība darbības gadu, tika likti pamati veiksmīgai un ilgstošai sadarbībai ar Johanniter Unfall – Hilfe (Hamburga, Vācija) un citām nevalstiskajām, valsts un pašvaldību organizācijām Latvijā palīdzības nodrošināšanai cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās vai neierastā situācijā.