Par mums

Biedrība “Svētā Jāņa Palīdzība” ir brīvprātīga un neatkarīga sabiedriskā labuma organizācija.

Latvijā “Svētā Jāņa Palīdzība” ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām,  kura sniedz atbalstu un praktisku palīdzību cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās vai neierastā situācijā, kā arī nodrošina plašu sociālo pakalpojumu klāstu un sabiedrības izglītošanu.

Biedrība “Svētā Jāņa Palīdzība” ir viena no 16 Johanniter International (JOIN) dalīborganizācijām Eiropā un Tuvajos Austrumos, kuru mērķis ir nodrošināt starptautisku palīdzību tiem,  kuriem tā ir nepieciešama. JOIN dalīborganizācijas sniedz atbalstu vairāk kā 50 valstīs visā pasaulē.

Biedrība “Svētā Jāņa Palīdzība” aktīvi sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu, pašvaldībām, valsts un citām nevalstiskajām organizācijām.

Biedrības “Svētā Jāņa Palīdzība” galvenie darbības virzieni :

  • humānā palīdzība
  • sociālo pakalpojumu sniegšana
  • sociālā rehabilitācija
  • izglītība
  • darbs ar jaunatni
  • brīvprātīgais darbs
  • palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās