Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Jautājiet par pakalpojumu

Māris Sirmulis
✆ 67339190
✉ svjp@apollo.lv
Zandartu iela 2a, Rīga LV-1015
Atrašanās vieta kartē

Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām” ietvaros, veicam palīdzības komplektu izdali.

Atbalstu var saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 €

Komplektu izdales punkti Rīgā

Meldru iela 2, Rīga
Atrašanās vieta kartē
Katru darba dienu 12:00 – 15:00

Ganību dambis 17a, k-3 (ieeja no sētas)
Atrašanās vieta kartē
Katru darba dienu 10:00 – 14:00

Palīdzības komplektus var saņemt ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis izziņu par atbilstību trūcīgās personas statusam vai izziņu (lēmumu), kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, vai piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā. Atbalsta komplektus var saņemt pa daļām vai visu atbalsta komplektu skaitu uzreiz.

Info: www.atbalstapakas.lv

Pārtikas preču komplekts Higiēnas un saimniecības preču komplekts Papildus pārtikas preču komplekts1 maziem bērniem vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem (ieskaitot) Papildus higiēnas preču komplekts2 maziem bērniem vecumā no 0 līdz 24 mēnešiem (ieskaitot) Individuālo mācību piederumu komplekts3 bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem (ieskaitot)
Izziņa uz 1 mēnesi 1 paka katrai personai 1 paka katrai personai paka bērnam 1 paka bērnam paka kalendārā gada ietvaros katram bērnam
Izziņa uz 3 mēnešiem 2 pakas katrai personai 1 paka katrai personai pakas bērnam paka bērnam
Izziņa no 4 – 6 mēnešiem Kopā 4 pakas katrai personai Kopā 2 pakas katrai personai Kopā 4 pakas bērnam Kopā pakas bērnam
Izziņa par krīzes situāciju 2 pakas katrai personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas 1 paka katrai personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas pakas bērnam 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas paka bērnam 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

2 Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam; izņēmuma gadījumā bērnam vecumā līdz 12 mēn. var izvēlēties vienu no komplekta veidiem – vecumam no 0-6 mēn. vai  7-12 mēn.

3 Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.