Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Jautājiet par pakalpojumu

Māris Sirmulis
✆ 67339190
✉ svjp@apollo.lv
Zandartu iela 2a, Rīga LV-1015
Atrašanās vieta kartē

Komplektu izdales punkti Rīgā

Meldru iela 2, Rīga
Atrašanās vieta kartē
Katru darba dienu 12:00 – 15:00

Ganību dambis 17a, k-3 (ieeja no sētas)
Atrašanās vieta kartē
Katru darba dienu 10:00 – 14:00

Duntes iela 52, Rīga
Atrašanās vieta kartē
Katru darba dienu 10:00 – 14:00

Biedrība “Svētā Jāņa Palīdzība” nodrošina Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmās darbības. 2021. gada 25. martā biedrība “Svētā Jāņa Palīdzība” un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) parakstīja līgumu (identifikācijas numurs: 2020.FEAD/PO.04/28/23) par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu nākamajam periodam: no 01.04.2021. līdz 31.03.2024.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros veicam sekojošas atbalstāmās darbības:

  • Atbalsta komplektu izdali Rīgā
  • Sniedzam zupas virtuves pakalpojumu
  • Papildpasākumu īstenošana

Kas VAR saņemt komplektus?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

  • par atbilstību trūcīgas personas statusam (ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu  (kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro);
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
    Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

Pārtikas preču komplekts Higiēnas un saimniecības preču komplekts Papildus pārtikas preču komplekts* maziem bērniem vecumā no 7–24 mēnešiem (ieskaitot) Papildus higiēnas preču komplekts** maziem bērniem vecumā no 0–24 mēnešiem (ieskaitot) Individuālo mācību piederumu komplekts*** bērnam vecumā no 5–16 gadiem (ieskaitot)
Izziņa uz 1 mēnesi 1 paka katrai personai 1 paka katrai personai 1 paka bērnam 1 paka bērnam 1 paka kalendārā gada ietvaros katram bērnam
Izziņa uz 3 mēnešiem 2 pakas katrai personai 1 paka katrai personai 2 pakas bērnam 1 paka bērnam
Izziņa no 4–6 mēnešiem Kopā 4 pakas katrai personai Kopā 2 pakas katrai personai Kopā 4 pakas bērnam Kopā 2 pakas bērnam
Izziņa par krīzes situāciju 2 pakas katrai personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas 1 paka katrai personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas 2 pakas bērnam 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas 1 paka bērnam 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

* Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

** Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam; izņēmuma gadījumā bērnam vecumā līdz 12 mēn. var izvēlēties vienu no komplekta veidiem – vecumam no 0–6 mēn. vai 7–12 mēn.

*** Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam; izņēmuma gadījumā komplektu izsniedz pēc ģimenes izvēles atbilstoši klasei (sākumskolā vai pamatskolā), kuru skolēns apmeklē.

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR VALSTS IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTAS STĀVOKLI VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu, Ministru kabinets 05.02.2021. pieņēmis lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 06.04.2021. Tas nozīmē, ka pagarinās arī trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa termiņš – vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektu izdalē jāievēro:

Ja statusa izziņas derīguma termiņš beidzas Statusa

pagarinājums līdz*

Statusa pagarinājums mēnešos Pagarinājuma periodā kopā izsniedzami komplekti (kopā)
P2019 H2019 BP komplekti bērniem** BH komplekti bērniem**
31.10.2020. 31.05.2021. 7 5 gab. katrai personai 3 gab. katrai personai 5 gab. katram bērnam 3 gab. katram bērnam
30.11.2020. 31.05.2021. 6 4 gab. katrai personai 2 gab. katrai personai 4 gab. katram bērnam 2 gab. katram bērnam
31.12.2020. 31.05.2021. 5 4 gab. katrai personai 2 gab. katrai personai 4 gab. katram bērnam 2 gab. katram bērnam
31.01.2021. 31.05.2021. 4 4 gab. katrai personai 2 gab. katrai personai 4 gab. katram bērnam 2 gab. katram bērnam
28.02.2021. 31.05.2021. 3 2 gab. katrai personai 1 gab. katrai personai 2 gab. katram bērnam 1 gab. katram bērnam
31.03.2021. 31.05.2021. 2 2 gab. katrai personai 1 gab. katrai personai 2 gab. katram bērnam 1 gab. katram bērnam
30.04.2021. 31.05.2021. 1 1 gab. katrai personai 1 gab. katrai personai 1 gab. katram bērnam 1 gab. katram bērnam

**komplekti bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmi atbilstoši vecumu grupām.

Informācijai