Rekvizīti

Biedrība “Svētā Jāņa Palīdzība”

Reģ. Nr. 50008001311
Laktas iela 8/1, Rīga LV-1013
Luminor Bank AS, RIKOLV2X
Konta Nr. LV63RIKO0002013121063


svjp@apollo.lv
✆ 67339190