Diena: 2022. g. 18. marts

Biedrība “Svētā Jāņa Palīdzība” Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniedz pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu. Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot Rīgas Sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, ir tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona

Read more