Tālr.: 67339190
Ziedojumu tālrunis
90006283 
Vienreizēju ziedojumu visvienkāršāk Jūs varat veikt, piezvanot uz ziedojumu tālruni 90 006 283, ziedojot 1.42 EUR.
Ziedojumu konts

Biedrība „Sv. Jāņa Palīdzība”
Reģ. Nr. 50008001311 
Banka: AS DnB NORD Banka;
SWIFT: RIKO LV2X;
IBAN: LV63RIKO0002013121063