Tālr.: 67339190

Tāpat kā jebkuram cilvēkam, arī organizācijai ir savas vērtības. Vērtības nosaka mūsu izvēli un atspoguļojas mūsu apzinātā un neapzinātā rīcībā. Vērtības palīdz mums izdarīt pareizo izvēli un ļauj atķirt labo no sliktā.

 

Cilvēks

Mūsu uzmanības centrā vienmēr ir cilvēks. Mēs gribam, lai cilvēki, kuriem palīdzam jūt un redz individuālu attieksmi un to, kā mūsu darbs ietekmē katra atseviķa cilvēka labsajūtu.

 

Kvalitātes izcilība

Mēs tiecamies pēc augstas kvalitātes standartiem un uzņemamies atbildību par visu ko darām. Mūsu uzticība kvalitātei iedvesmo mūs nepārtraukti uzlabot savu darbu.

Komandas gars

Lai gūtu panākumus, komandas gars ir galvenais priekšnoteikums. Komandas gars parādās savstarpējā sadarbībā un cieņā vienam pret otru. Ar kopīgiem pūliņiem mēs iegūsim savu klientu uzticību un sasniegsim kopīgos mērķus.

Palīdzība

Praktisks reāls atbalsts, cilvēkam, kurš nonācis grūtībās vai neierastā situācijā sniedzot palīdzību, kura balstīta uz humānisma principiem: cilvēcību, neitralitāti, objektivitāti un neatkarību.

Atbalsts

Pieredze ar kuras palīdzību atrast pieeju „spēka avotam” un izmantot savu „spēku” problēmas risināšanā. Katrs pats ir atbildīgs cik var no tā gūt.

Taisnīgums

Taisnīgums ir godprātības un brīvības līdzsaistīts jēdziens. Tas ir viens no atlēgas vārdiem, kas izsaka humānisma būtību. Likumi ne vienmēr ir taisnīgi. 

Pacietība

Pieticība ir viena no vērtīgākajām īpašībām, tā ir augsne, kurā var zelt visas pārējās labās civēka īpašības. Kas ir pieticīgs, tas var atļauties būt devīgs.

Godīgums

Rīkošanās pēc sirdsapziņas. Iekšēja stabilitāte, principi, kas nepieļauj iekāri un alkatību, bet saglabā cieņu un pašcieņu. Godīgums nozīmē patiesumu attieksmē pret dabu un uzticētajām rūpēm pret cilvēku, precizitāti, taisnīgumu un patiesumu attiecībās ar kolēgiem un klientiem.

Iecietība

Prasme ar cieņu izturēties pret ikvienu, izprotot otra bēdu vai nelami. Pieņemt to, ka domas, uzskati, izskats, dzīves stils un reliģiskā piederība var būt dažādi. Neaizvainot citus un atzīt savas kļūdas. 

Miers

Miers ir sajūtu gammas atspoguļojums, jo tikai tas pietuvina cilvēku pilnībai, tas spēj sadziedēt visdziļākās dvēseles rētas, atsver dzīves uzlikto važu smagumu. Miers ir pēc pārciestām grūtībām vai nelaimes sajusta laime.

Ticība

Tāpat kā bez mīlestības mēs nebūtu īsti cilvēki, arī bez ticības mēs nevarētu izdzīvot. Ticība nozīmē arī uzticēšanos, tā ir cieši saistīta arī ar pārliecību un pieredzi. Tas ir princips, kas koriģē mūsu dzīvi Dzieva un līdzcilvēku priekšā.