Tālr.: 67339190

Mūsu rekvizīti:

Biedrība „Sv. Jāņa Palīdzība”

Reģ. Nr. 50008001311

Banka: AS Luminor Bank

SWIFT: RIKO LV2X

IBAN: LV63RIKO0002013121063

Laktas iela 8, k-1,

Rīga LV-1013