Tālr.: 67339190

Ja Jums vai Jūsu tuviniekiem ir nepieciešama palīdzība ārpus mājas – biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība” piedāvā iespēju saņemt pavadoņa – asistenta pakalpojumu vai asistenta pakalpojumu.

Asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošinām kopš 2007. gada - pakalpojums tiek organizēts tā, lai Jums vai Jūsu tuvam cilvēkam būtu iespēja patstāvīgi iepirkties, piedalīties sadzīves jautājumu risināšanā, apmeklēt ārstniecības iestādes, piedalīties sporta, kultūras un sabiedriskās aktivitātēs.

Asistents uzņemas pilnu atbildību par personas drošību, veselību, ērtībām un labsajūtu pakalpojuma sniegšanas laikā. Pie mums strādājošie asistenti ir īpaši apmācīti asistenta pienākumu veikšanai. Ja pakalpojuma sniegšanā nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu, tad mūsu rīcībā ir īpaši aprīkots transports, kas pielāgots, lai transportētu cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Personskais asistents – palīgs ikdienā!

Asistents – persona, kura sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumiem tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar patstāvīgi veikt: