Tālr.: 67339190

Johanniter International (JOIN)

Johanniter International (JOIN) ir 16 valstu palīdzības organizāciju partnerība/alianse starp labdarības organizācijām Eiropā un Tuvajos Austrumos, kuras sākotnēji veidojušās vēsturiskā Sv. Jāņa ordeņa.

Dalīborganizācijas nodrošina starptautiskas palīdzības aktivitātes nacionālā un starptautiskā līmenī: neatliekamā medicīniskā palīdzība, pirmā neatliekamā palīdzība, sociālā aprūpe, jauniešu darbs, sniedz palīdzību starptautiskajā humānajā palīdzībā, kā arī sniedz atbalstu un palīdzību senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. JOIN dalīborganizācijas sniedz atbalstu vairāk kā 50 valstīs visā pasaulē.

Galvenais mērķis
Dalīborganizāciju darbības loks ir plašs. Tomēr mūsu kopīgais mērķis ir strādāt, lai novērstu un reaģētu ārkārtas situācijās, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ikdienas nepieciešamībā, kā arī palīdzēt tiek, kuri nonākuši grūtībās vai neierastā situācijā. Pakalpojumi un atbalsts ir atvērti ikvienam. Šī vienotā humānās labklājības un sociālās palīdzības pieeja balstās uz dalīborganizāciju vēsturisko mantojumu.

Kā mēs strādājam
Labdarības darbā un organizāciju darbības nodrošināšanā kopā iesaistās vairāk kā 100 000 brīvprātīgie un patstāvīgie darbinieki, kuri uzskata, ka mūsu sabiedrībā ir vajadzīgi cilvēki, kas rūpējas par citiem cilvēkiem.

Organizāciju aktivitātes un projekti tiek finansēti no ziedojumiem, kurus nodrošina privātpersonas, uzņēmumi, finansējuma granti un fondi visā pasaulē. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā Jūs varat atbalstīt mūsu darbu. Kopā mēs varam sniegt būtisku palīdzību tūkstošiem cilvēku krīzes situācijās, un turpinot uzlabot ikdienas dzīvi miljoniem cilvēku Eiropā un visā pasaulē.

Centrālais Johanniter International birojs atrodas Briselē. Tās pārstāvji pārstāv Johanniter International dalīborganizāciju intereses ES un veicina sadarbību Eiropas mērogā, kā arī koordinē starptautiskos projektus.

Biedrība „Svētā Jāņa Palīdība” ir JOIN biedrs kopš 2000. gada.

Vairāk informācijas: www.johanniter.org