Tālr.: 67339190

Jauniešu iniciatīvu centrs darbojas no 2005. gada. Mūs vieno kopīga vēlme palīdzēt – iepriecināt sirmgalvjus, apģērbt trūcīgos vai likt kādam bērnam, kuram nav paveicies ar dzīves apstākļiem, pasmaidīt.


Mūs kopā vieno doma:


Mēs esam iedvesmotāji!

Ar savu darbu cenšiemies parādīt, ka jautru kopā būšanu ir iespējams apvienot ar palīdzēšanu citiem, gan te pat Latvijā, gan piedaloties starptautiska mēroga projektos. Neatkarīgi no dzīvesveida par brīvprātīgajiem var kļūt jebkura vecuma jaunieši un jebkuras valsts pārstāvji.

Lieliska iespēja mācīties veidot projektus, īstenot savas idejas, lai maza dāvana, smaids vai nolasīta pasaka rada patiesu prieku.

Laikam ejot, mēs esam kļuvuši vairāk, nekā biedri, mēs esam kļuvuši par komandu, par draugiem, kuriem ir savi prieki, kuriem var prasīt padomu vai palīdzību, un uz kuriem vienmēr var paļauties.