Tālr.: 67339190

Biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība” darbības sfēras

Humānā palīdzība:  


Sociālie pakalpojumi: 

 
Sociālā rehabilitācija:  


Izglītība:

Darbs ar jaunatni

 

Brīvprātīgais darbs 

Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās