Tālr.: 67339190

Dienas aprūpes centrs personām ar demenci "Ozolaine"

Adrese: Zandartu iela 2A, Rīga (Vecmīlgrāvis)
Vadītājs: Māris Sirmulis
Tālrunis: 67202113
Mob. tālr.: 26039913
E-pasts: ozolaine@svjp.lv 

Sociālā darbiniece: Ruta Veisa
Tālrunis: 67202113
E-pasts: ruta.veisa@svjp.lv 


Strādājam darba dienās no plkst. 09:00 - 17:00

Biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība" dienas aprūpes centrā personām ar demenci "Ozolaine" ir iespēja saņemt profesionālus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, būt sabiedrībā un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. 

Esam noslēguši sadarbības līgumu ar Rīgas Sociālo dienestu.
Pakalpojums reģistrēts Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.


DAC „Ozolaine” mērķis
Personām ar demenci nodrošināt darba dienās dienas laikā sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, veicinot sociālo prasmju (iemaņu) uzturēšanu un saglabāšanu, kā arī veikt klientu izglītošanu par sabiedriski nozīmīgiem procesiem, piedāvāt lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī nodrošināt psihosociālo atbalstu.

DAC „Ozolaine” mērķa grupa
Dienas aprūpes centrs "Ozolaine" domāts pensijas vecuma personām, kurām ārsta noteikta diagnoze - demence ar vieglu vai vidēji smagu slimības gaitu.